Hỗ Trợ Online

 Kinh doanh 1

 ĐT: 0907.869.666    

Kinh doanh 2    

ĐT: 0935.643.486  

 

Tin tức nổi bật

Công ty chúng bao gồm các đội ngũ kỹ sư thiết kế nhiều kinh nghiệm lĩnh vực thiết kế trụ thép căng lưới cũng như các trụ viễn thông VNPT, chúng tôi tính toán kết cấu cũng như phương án thi công tôi ưu theo yêu cầu của khách hàng, để mang lại sản phẩm tốt nhất, chi phí ít mà vẫn đặt yếu tố quan trọng vẫn đảm bảo chất lượng công trình.

 

Ch
úng tôi luôn có nhiều phương án thi công các cột, trụ căng lưới bằng các chất liệu khác nhau, làm sao cho giá thành đảm bảo yêu cầu cảu khách hàng một cách nhanh chóng về thời gian.